Historia

Tullinge

 • Namnet Tullinge kan härledas till en benämning på en ”högt liggande boplats”, vilket ju passar bra in för oss på Röberget.
 • Trakten har varit bebodd mycket länge. Den först kända bosättningen är daterad till Stenåldern för 6000 år sedan. Lämningar från denna tid finns bl.a. vid Riksten och Brantbrink.
 • Det första kända tillfälle då namnet Tullinge nämns i skrift är den 26:e maj 1353. Då skedde ett jordbyte i Botkyrka med bonden Clauus i Thulunge som en part. Detta finns dokumenterat i en rättshandling från Svarta Löths ting.
 • Bland fornlämningarna i Tullinge märks två fornborgar från Vikingatiden, på örnberget och Skansberget. De var tillflyktsorter i orostider då fienden var nära.
 • Under många år var Tullinge ren landsbygd och dominerades av de två gårdarna Tullinge Gård och Rikstens Säteri. Tullinge Gård lär finnas omnämnt i skriftliga källor redan på 1300-talet, Rikstens säteri sedan 1430. 1630 köptes Tullinge Gård av friherre Johan Adler Salvius, som också givit namnet åt en väg där.
 • Järnvägen, stambanan, kom till Tullinge 1859. Tullinge station invigdes 1903 och låg då vid södra änden av Tullingesjön, alldeles vid infarten till Tullinge Rör. Ett par av husen vid stationen står ännu kvar. Stationen flyttades till sin nuvarande plats 1969.
 • Den egentliga villabebyggelsen i Tullinge påbörjades 1904. Tullinge var tänkt som ett ”Djursholm söder om Stockholm”, men det blev inte så då nya politiska vindar blåste.
 • 1946 byggdes den första kommunala skolan, Eklidsskolan, samt de första hyreshusen i Tullinge. På 1950-talet tillkom Tullingeberg och 1958 byggdes Falkbergsskolan. Banslättsskolan stod färdig 1977
 • Tullinges befolkning växer genom utbyggnad. För närvarande bor ca 14 500 personer i Tullinge
 • Till de mest kända personer, som bott i Tullinge, hör Alice Tegnér (1864-1943), först på Tullinge Gård och sedan i Villa Kikut vid Tullingesjön. Hon flyttade hit 1909 och bodde här under sin mest produktiva tid. Mest känd är hon för sina barnvisor, bl.a. Blåsippan ute i backarna står, Bä bä vita lamm, Ekorrn satt i granen, Lasse Lasse liten, Mors lilla Olle och Sockerbagaren.
 • En annan känd person är Anna Maria Roos (1862-1938), som bodde på Elgentorp. Hon skrev de mycket populära läseböckerna för småskolan ”Sörgården” och ”I önnemo”, som tillhör de största boksuccéerna i Sverige. Hon skrev också texten till Blåsippan ute i backarna står, som sedan tonsattes av Alice Tegnér.
 • Författaren Gustaf Fröding (1860-1911) bodde 1907-08 på Tullinge Gård som konvalescent.
 • Järnväg: Västra stambanan öppnades 1860, men då fanns inte någon station vid Tullinge. Dubbelspåret från Huddinge förbi Tullinge till Rönninge var klart 1903 och i samband därmed öppnades Tullinge som hållplats. Tullinge blev station 1917. Eldrift infördes 1926.